Historie

In het Duitse Hamburg op de werf van Albert Bonni is in 1939 het schip te water gelaten. Deze toen originele Hamburger Barkas deed dienst als sleepboot op de Duitse rivieren totdat in 1952 het schip onder de naam "Wilhelmina"werd ingevoerd tot Nederlandse wateren. Rond 1976 was het werk geklaard voor dit schip en werd het omgebouwd voor recreatieve doeleinden. De gehele bovenbouw vanaf het berghout is toen vernieuwd en alleen het onderwaterschip spreekt ons nog met ervaring toe uit de goeie oude tijd. In de jaren '90 heeft er een re-fit plaatsgevonden welke nogmaals in 2012 is gedaan. Dit alles om interieur en techniek te verbeteren en het schip de nodige luxe mee te geven. Ideaal om lange reizen te maken maar ook om op te kunnen wonen. In 2017 kreeg het schip een officieel Europa nummer (ENI) en werd alles op gebied van veiligheid aangepast zodat ze ook een CVO (CBB) geldig rapport kreeg voor vaarzone EU3,4 en zone EU2.

 

The ship has launched in 1939 in Hamburg, Germany on the shipyard of Albert Bonni. When this original Hamburger Longboat served as a tug on the German rivers until the ship was introduced as "Wilhelmina" in 1952 to Dutch waters. Around 1976 the work was done for this ship and it was converted for recreational purposes. The entire uperstructure from the fender line is then renewed and only the hull speaks with us to experience of the good old days. In the '90s she has made a re-fit which is done again in 2012. All this to improve interior and technology and the ship with the necessary luxury. Ideal for long journeys but also to live on. In 2017 the ship had an official European number (ENI) and everything in the area of ​​security was changed so she also got a CVO (CBB) report valid for navigation zone EU3,4 and zone EU2.
 

Maak jouw eigen website met JouwWeb