Techniek

Het schip meet (lxbxhxd) 18,36x4,00x2,80x1,50 en heeft een waterverplaatsing van ongeveer 45 ton.

De machinekamer is ruim opgezet met werkplek, bankschroef en stahoogte. Hier vind je alle techniek zoals de hoofdmotor, 5Kva Mitsubishi fluister-generator, Webasto Thermo 230 centrale verwarming en watertap. Alle elektra zoals enorm accu pakket, laders en 3 omvormers welke zorgen dat er overal in het schip 220 Volt aanwezig is zonder dat dit van de wal hoeft te komen. De Walstroom aansluiting is aanwezig en is volledig gescheiden dmv een grote Victron scheidings trafo. Alle verlichting draait op het 24Volt boordnet en in elk vertrek zijn volop 220volt contactdozen aanwezig. In de keuken word er keramisch gekookt. Hierdoor zijn er geen gasleidingen en bun meer aanwezig aan boord.

 

Maar ook een buitenwater filter systeem met UV sterilisatie zodat je onbeperkt water tot je beschikking hebt voor douche, afwassen en wasmachine.Ook kan je kiezen voor directe wateraanvoer vanaf de wal en natuurlijk water uit de 1300ltr watertank. Kortom 3 mogelijkheden.

In het hart van de machinekamer staat een DAF 1160. Dit is een 6 cilinder gemariniseerde diesel welke een dikke 200 pk levert via de Twin Disc hydroulische keerkoppeling aan de bronzen 4 blads schroef onder het schip. Hiermee kan het schip ondanks zijn formaat en gewicht een zeer respectabele topsnelheid behalen van 9 knp ofwel 17 km/uur.Bij een vlotte kruissnelheid van 14 km/uur verbruikt het schip rond de 5 ltr/uur. De dieseltank kan 1300 ltr meenemen.

 

De hoofdmotor is ingepakt in een bekisting met geluidsisolatie zodat deze in de al geisoleerde machinekamer nog minder hoorbaar word in het schip! Motorisch is deze perfect onderhouden!

Een 12pk sterke boegschroef met draadloze afstandsbediening (leuk gezicht als je op de wal staat en je boeg drijft af...:-) en hydraulische stuurwiel en joystick roer bediening met afstandbediening voor buiten bedient de besturing. Het schip is hierdoor ook alleen te bevaren en af te meren.

Er zijn 6 grote 200 Watt zonnepanelen met 1,2KwH aan opbrengst op beide daken gemonteerd. Het schip heeft 2 masten waarvan de voorste mast is verwijderd (nog wel in bezit en terug plaatsbaar) De achterste mast zou geschikt zijn voor een steunzeil en is heel eenvoudig elektrisch bedienbaar te strijken voor een lage doorvaar hoogte.The ship measures (lxbxhxd), 18,36x4,00x2,80x1,50 and has a displacement of about 45 tons.
The engine room is spacious with workplace  and headroom. Here you will find all the technique as the main engine, Mitsubishi whisper-5Kva generator, Webasto Thermo 230 central heating and water tap. All electricity as huge battery pack, chargers and 3 inverters which cares that there are 220 Volt is present anywhere in the ship without the wal. All lighting runs on the 24 Volt vehicle electrics and in every room are plenty of 220 volt sockets. In the kitchen is cooked with an induction plate. Because of this, there are no gas lines and gasbun present on board.
But also a water filter system with UV sterilization so you unlimited water at your disposal for shower, washing dishes and washing machine. You can also opt for direct water supply from the shore and of course water from the 1300ltr water tank.
In the heart of the machine room is a DAF 1160. This is a 6-cylinder diesel which generate 200 HP supplies through the Twin Disc hydroulische gearbox to the bronze 4 blade propeller under the ship. This allows the ship despite its size and weight a very respectable top speed gaining 9 knp either 17 km/hour. At a smooth cruising speed of 12 km/hour consumes the ship around the 5 ltr/hour. The diesel tank can take 1300 ltr.

The main engine is packed in a formwork with sound insulation so that it still less audible in the already insulated engine room in the ship! This motor is perfectly maintained!
A 12pk strong bow thruster with wireless remote control (very nice when on the shore and you bow drifts off...:-) and hydraulic steering wheel and joystick rudder control with remote control for outdoor serves. The ship is also by one person to navigate and to mooring. There are 6 large 200 Watt 2KwH solar panels on both roofs mounted. The ship has 2 masts of which the front mast is removed (still in possession and back insert) the rear mast should be suitable for a supporting sail and is very simple for one person electrically operated.